voltap

Акценти

  • SF6 изолационна среда
  • Еднофазен
  • Надежден
  • Лесен за поддръжка
Особености :
  • Незапалим
  • Невзривоопасен
  • Без масло за проверка или замяна
  • Без риск от теч на масло

Информация за продукта

RS 21 е еднофазен стъпален регулатор, разработен от Елпром съгласно спецификациите на корейския енергиен оператор KEPCO (Korean Electric Power Corporation). RS 21 е проектиран да работи в елегазови силови трансформатори, които се използват в преносната и разпределителна мрежа на KEPCO в Южна Корея. Над 250 регулатора са в експлоатация в мрежата на KEPCO в Корея от 2005 г. до днес. 

RS 21 отговаря изцяло на изискванията на международния стандарт IEC 60214-1.

Техническа информация

   
Номинален ток 310 A - еднофазно изпълнение на свързване
Номинално напрежение 72,5kV
Стъпално напрежение 1200 V
Схеми на свързване с обръщач
Брой работни положения до 23
Форма на носещия щит елипсовиден
Стандарт IEC/IEEE 60214-2
Изолационен ред на избирача L
arrow

Назад към продукти