Продукти

Стъпални регулатори

С вакуумни дъгогасителни камери
Стъпален регулатор за SF6 трансформатори
Дъгогасене в масло

Превключватели без възбуждане

Серия PBVE
Серия PBV
Серия PBVKL

Задвижвания

Ръчни задвижвания
Моторни задвижвания

Серия PBVKL

arrow

За монтаж на капака на трансформатора
Универсален тип

Номинален ток

200 - 1000 A за единичен тоководещ клон
до 4000 A при четири паралелни тоководещи клона

Номинално напрежение

17,5 - 170 A в трифазово изпълнение
17,5 - 245 A в еднофазово изпълнение

Брой стъпaла

PBVKL - до 17

Форма на носещият щит

кръгъл