Тестване & Сертифициране

voltap logo

Контролът на качеството в Елпром Хеви Индъстрис се извършва според програма, сертифицирана по Системата за управление на качеството на ISO 9001:2015 и Наръчник по качеството.

Контролът на качеството включва:

Входящ контрол на материалите и аксесоарите. Фирмата притежава специализирани лаборатории за физични, химични, изолационни изпитвания.

Контрол по време на производствения процес. Съгласно план по качество от квалифициран персонал със специализирани измервателни средства. Краен контрол. 100% от произведените стъпални регулатори преминават изпитване съгласно IEC 60214.

Типови и специални изпитвания. Извършват се при внедряване на нов тип стъпален регулатор, а също и на всеки 5 години. Изпитвания се извършват в акредитирана съгласно ISO 17025 фирмена лаборатория. Сертификат акредитация № A295/12.10.2022г. съгласно ISO 17025 с обхват посочен в Заповед № A598/12.10.2022г. (можете да ги намерите на страницата ни).